Hjem

Omsorg og Livsglede

 

Verdifulle øyeblikk

 

Omsorg og Livsglede er alternativet for deg som ønsker et supplement til de offentlige omsorgstjenester.

 

"Jeg ønsker at min omsorg skal gi deg en følelse av større handlefrihet og bidra til et økt sosialt fellesskap.

Mitt mål for deg er å kunne bidra til mer livsglede i din hverdag".

 

 

Hilsen Hanne Johnsen,

eier og driver av

Omsorg og Livsglede.